Hverdagsliv
Den tophemmelige Ejbybunker

Den tophemmelige Ejbybunker

Hverdagsliv

Vestvolden, der ligger i en bue uden om København, blev opført i perioden 1888-1892. Det var et moderne forsvarsanlæg indtil kanoner blev mere langtrækkende og fly blev anvendt i krigsførelsen.

 

Volden er i nyere tid gradvis overgået til de fire kommuner, hvor det 14 km lange anlæg ligger. Flere området på ”Volden” har efter nedlæggelsen i 1920, været anvendt til forskellige formål. Under II. Verdenskrig anvendte Værnemagten dele af anlægget.

 

Ejbybrobunkeren

I starten af ”Den kolde krig” og efter, at Danmark var blevet medlem af Nato, genopbyggede man det danske forsvar. Rundt om Storkøbenhavn blev der opstillet antiluftskyts og overvågningssystemerne blev udbygget.

 

Ved ”Punkt 15” på Vestvolden blev der 1952-1953 opført en større 2-etages bunker. Et anlæg, der helst ikke skulle kendes eller omtales hed ”Ejbybunkeren” eller ”Ejbybrobunkeren”. Navngivet efter nærliggende landsby vest for Rødovre.

 

Bunkeren var oprindelig kommandocenter (raketoperationscentral). Center for varsling af fjendtlige fly over Storkøbenhavn. I 1971 flyttede overvågningen til Vedbæk.

 

Efter en periode, hvor anlægget lå i mølpose, blev der i 1980 installeret forskelligt kommunikationsudstyr. Det var dengang Edb-anlæg varmede og fyldte utroligt meget. Bunkeren var velegnet, da fjenden ville have svært ved at opfange elektronisk udstråling fra anlæggene pga. de tykke mure.

 

Bunkeren var samtidig krigshovedkvarter for Region VI (Storkøbenhavn). Af og til kunne man se stor aktivitet i området bl.a. ved øvelser, hvor der blev opsat ekstra vagter og der var livlig trafik til og fra anlægget.

 

Rygterne

Utallige er de rygter, der opstod i forbindelse med ”det hemmelige anlæg”. Man var klar over, at der skete noget og nogle ret høje antenner, som alle kunne se tæt ved Motorring 3, vidnede om noget med kommunikation.

 

I 2001 lukkede militæret bunkeren. Anlægget blev senere renoveret for så at åbne for publikum 15. september 2012.

 

Netop fordi det ikke var almindeligt kendt, hvad der skete i bunkeren, opstod der mange morsomme rygter om aktiviteterne i det lukkede område inde bag træerne.

 

Iflg. de mest vilde rygter var bunkeren sat i forbindelse med en lang tunnel til Amalienborg. I tunnelrøret kørte der små tog. Elektriske tog selvfølgelig, så man ikke skulle have udluftning, som fjenden kunne opdage.

 

Et andet rygte i et socialistisk tidsskrift påstod hårdnakket, at der også var en tunnel til den tidligere tyske bunker under Nyboder Skole og derfra videre til Kastellet.

 

Sidst men ikke mindst skulle der have været en lille tunnel til parkeringspladsen foran Irmas daværende hovedkontor på Korsdalsvej. Her kunne alle ”de hemmelige” stille deres private biler, så fjenden ikke kunne se, hvor mange tusinde, der arbejdede i bunkeren!

 

Trods ihærdige undersøgelser i anlæggene er det af gode grunde ikke lykkedes at finde ”de hemmelige døre” til tunnelsystemerne.

 

http://www.lokalhistorier.dk/Ejbybunkeren/

 

Commcenterleder, seniorsergent S.M. Rylander var sidste mand, der lukkede og slukkede i 2001. Han fortalte på åbningsdagen i 2012 om anlægget. I 2005 overtog Naturstyrelsen bunkeren.

 

Under ”Den kolde Krig” var denne plan ”Top Secret”.

 

Ejbybunkeren markeret ved punkt XV på Vestvolden. Kortet er fra 1900. I dag er adressen Jyllingevej 303, 2610 Rødovre tæt ved den store ny motorvejsudfletning.

 

HKH Kronprins Frederik, Rødovres borgmester Erik Nielsen og miljøminister Ida Auken med følge kom kørende på cykel ad Voldgaden. Inden de officielle taler nåede selskabet at smage på ”Fortkagen”. Rød blomst angiver Ejbybunkeren. (Foto: Tage Ejbøl).

 

Hovedindgangen. Maj 2011. Bunkeren er ikke umiddelbart synlig og slet ikke fra luften.

 

14. september 2012. Fotograferne venter på, at kronprinsen skal klippe den røde snor ved hovedindgangen.

 

Snoren, som en af arrangørerne Niels Eriksen havde fremstillet, var ”rød pigtråd”.

 

I et særnummer af bladet “Socialistisk Information” fra juni 1988 står der, at Ejbybunkeren er forbundet med Nyboder bunkeren ved Østerport via en tunnel. Var det den historie miljøminister Ida Auken underholdt HKH Kronprins Frederik med efter, at de havde åbnet bunkeren som ”Oplevelsescenter” den 14. september 2012.

 

14. september 2012 ”Området er indtaget” og der er ikke meget tilbage af Vestvolden!

TilbageForside
Website by Conceptware